Piękno historii

 Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej z pewnością dało mi podstawy pod moje osiągnięcia na studiach, ale i także dało motywacje do tego, aby wrócić do ulubionej szkoły w roli nauczyciela. Bardzo dobrze wspominam zajęcia z nauczycielami historii i WOS-u. To właśnie wtedy nastąpiła u mnie pełna fascynacja tymi dziedzinami.

Rafał Leszczyński rocznik 2003 - 2006


Rafał Leszczyński (ur. w 1987 roku) – doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pisze pracę doktorską pt. ,,Stosunki społeczno–polityczne w powiecie borszczowskim w latach 1921-1939 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Cichorackiego. Ponadto w kręgu zainteresowań autora znajduje się ukraiński ruch nacjonalistyczny i komunistyczny w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także jego dalsze kształtowanie się po wybuchu II wojny światowej. Nie mniej ważnym zagadnieniem podejmowanym w jego aktywności naukowej są obecne relacje polsko-ukraińskie, a w szczególności ich współczesne konteksty polityczne i socjologiczne na Ukrainie Zachodniej. Dodatkowym aspektem działalności R. Leszczyńskiego są kwerendy archiwalne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ossolineum we Wrocławiu i w Państwowym Archiwum Obwodu Tarnopolskiego na Ukrainie. Autor publikacji: ,,Rola Korpusu Ochrony Pogranicza w kształtowaniu świadomości społeczno-politycznej na ziemi tarnopolskiej’’, ,,Fałszowanie zagadnienia nacjonalizmu ukraińskiego w publikacjach współczesnych historyków’’, ,,Działalność ukraińskich komunistów w latach 1923–1938 w świetle dokumentów Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu’’, ,,Polskie konteksty w programie politycznym Swobody a współczesna tożsamość na obszarze Galicji Wschodniej i Wołynia’’, ,,Stosunki polsko-ukraińskie w województwie tarnopolskim w latach 1921 - 1939 w świetle literatury wspomnieniowej i relacji polskich świadków’’. Obecnie pracuje nad tekstem: ,,Ocena polityki Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo - Demokratycznego w dokumentach administracji województwa tarnopolskiego w latach 1925 – 1939’’.

 

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Dziennik elektroniczny

Zobacz

 

Galeria

Zobacz

Galeria

Zobacz

 

Biblioteka

Zobacz

Biblioteka

Zobacz