English (United States) Polski (Polska)
You are here:   Aktualności > Archiwum
  |  Login
PATRIOTYCZNA WIECZORNICA W SZKOŁACH SPÓŁDZILNI OŚWIATOWEJ

 Narodowe Święto Niepodległości to szczególna okazja do zamanifestowania patriotyzmu i dumy narodowej.
6 listopada br. w auli Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych i Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp. odbyła się uroczysta wieczornica zorganizowana dla uczczenia obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz proklamowania Republiki Ostrowskiej.

 Obecni na niej byli nauczyciele, uczniowie z rodzicami oraz licznie przybyli zaproszeni goście: p. Tomasz Ławniczak – poseł na Sejm RP, p. Ewa Małecka – zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp., p. Marian Herwich – Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp., p. Anita Świątek, p. Arkadiusz Sodkiewicz, p. Mateusz Nycek – radni Rady Miasta Ostrowa Wlkp., p. Dawid Korzeniewski – przedstawiciel senatora RP p. Łukasza Mikołajczyka, ks. Łukasz Ciesielski – przedstawiciel Parafii pw. Św. Pawła Apostoła, oraz delegacje Rady Osiedla nr 4,Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Św. Józefa”, Państwowej Straży Pożarnej, oraz Rady Rodziców szkół Spółdzielni Oświatowej.
W podniosłej, pełnej zadumy i refleksji atmosferze wszyscy zebrani mieli okazję prześledzić dzieje walki Polaków o odzyskanie swojego państwa. Treści historyczne wkomponowane były we wzruszające elementy poezji, pieśni patriotycznych, układów choreograficznych i inscenizacji. Zaprezentowany program artystyczny dostarczył wszystkim wielu wzruszeń i przeżyć.
Do treści wieczornicy odnieśli się w swych wystąpieniach zaproszeni goście. Pan Tomasz Ławniczak przedstawił krótki rys wkładu ostrowian w  walkę narodowowyzwoleńczą Polaków w XIX w. i w początkach XX w. Również do treści związanych z historią regionalną nawiązała p. Ewa Matecka  podkreślając rolę Republiki Ostrowskiej w powrocie Wielkopolski do ojczyzny. Natomiast p. Dawid Korzeniewski podkreślił wagę wspólnego wysiłku nad budowaniem pomyślnej przyszłości niepodległego państwa polskiego.
Dyrektor szkoły p. Hanna Kolińska dziękując wszystkim za przybycie wyraziła nadzieję, że udział w wieczornicy wprowadził jej uczestników w klimat świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie podkreśliła, że szkoły Spółdzielni Oświatowej wielką wagę przywiązują do wychowania patriotycznego i kształtowania postaw obywatelskich uczniów. W ramach przygotowań do obchodów Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości  realizowane były w obu szkołach projekty edukacyjne, debaty szkolne, wystawy, konkursy, happeningi poprzez które uczniowie uczyli się szacunku do polskiej kultury, historii, języka ojczystego, symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń. Podczas wieczornicy można było zwiedzić ekspozycję polskich militariów udostępnioną przez p. Tomczaka oraz wystawę prac uczniów „ Kocham Polskę za …”
 


Written By: dobah
Date Posted: 11/12/2018
Number of Views: 748

Return