Archiwum

Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

 

 

  

 

17 czerwca 2010 roku w Zespole Szkół Transportowo - Elektrycznych przy ulicy Kantaka odbyło się podsumowanie roku sportowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Nasze liceum jest małą szkołą, ale odnieśliśmy duży sukces w koszykówce dziewcząt. W tym roku szkolnym zespół koszykarek wywalczył wicemistrzostwo województwa. Za ten sukces cała drużyna otrzymała podziękowanie od władz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz starosty ostrowskiego - Włodzimierza Jędrzejaka. Specjalne podziękowanie otrzymali również trenerzy zespołu - Eugeniusz Lijewski oraz Tomasz Główka. Trener Eugeniusz Lijewski znalazł się w grupie najlepszych trenerów roku szkolnego 2009/2010. W ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu zajęliśmy XI miejsce. 
  

 

W dniach 15 i 16 czerwca br. w szkołach Spółdzielni Oświatowej: Publicznym Gimnazjum

im. Papieża Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącym odbyły się młodzieżowe prawybory prezydenckie.
Były one częścią realizowanego przez obie szkoły programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Poprzedzały je działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w demokratycznych wyborach. Dzięki nim uczniowie zdobyli także wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczej, uprawnień prezydenta, ustroju politycznego III RP.
Organizując w swoich szkołach młodzieżowe prawybory uczniowie nie tylko poznali w praktyce ich zasady i znaczenie ale także podejmowali - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Udział szkół w projekcie miał wyłącznie charakter edukacyjny i wolny był od jakiejkolwiek agitacji politycznej. Akcja „Młodzi głosują” spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczniów, czego dowodem było ich zaangażowanie w podjęte w jej ramach działania. Wyniki wyborów zostaną, zgodnie z regulaminem projektu, ogłoszone 21 czerwca.

 

 

  

 30 maja 2010 roku uczniowie naszego liceum wystąpili z programem artystycznym na festynie przy parafii św. Pawła Apostoła. Po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w festynie organizowanym przez ks. proboszcza Mariana Niemiera i grupę ludzi oddanych swojej parafii. Społeczność osiedla mogła zobaczyć i podziwiać różnorodne talenty i umiejętności naszych uczniów: wokalne, muzyczne, taneczne i kabaretowe. Publiczność dała wyraz swej sympatii wobec artystów ogromnymi brawami.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie programu serdecznie dziękujemy,
w szczególności:
- zespołowi chearleaders i p. Maciejowi Dutkiewiczowi
- Monice Walczak
- Patrycji Cukiernik

 

  

 

  

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie, którzy na koniec roku osiągną średnią nie niższą od 4,00 i średnia dochodu na osobę brutto w rodzinie nie przekracza 504,00 zł. i 600,00 zł. dla osób samotnie wychowujących dzieci, mogą ubiegać się o stypendium. Szczególy u pedagoga szkolnego.

  

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego włącza się do akcji pomocy dla poszkodowanych przez zalanie i podtopienia. W szkole odbywa się zbiórka darów, które zostaną przekazane powodzianom.

  

 Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej zrealizowało kolejne zadanie z programu Szkoły bez Przemocy.

Święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Scenariusz obchodów.

1. Młodzież w tym dniu ubiera się w kolory logo „Szkoły bez Przemocy” /żółty, niebieski, czerwony/.
2. W każdej sali lekcyjnej uczniowie wykonali gazetkę o tematyce przemocy, agresji, tolerancji.
3. Uczniowie każdej klasy ułożyli 2-3 rymowanki o nieagresji, tolerancji, które zostały umieszczone na tablicy z hasłem:
 DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.
4. 7 czerwca, na lekcjach religii, był realizowany temat: „Swoi i obcy wśród nas, czyli rzecz

o tolerancji wśród Polaków” /1b-wtorek/.
5. 7 czerwca, na 3 godzinie lekcyjnej, odbyło się spotkanie społeczności uczniowskiej w świetlicy szkolnej. Debata na temat „Stop przemocy”.

  

30 kwietnia 2010 roku – na 4 dni przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. 

Oprawą artystyczną uroczystości zajęli się uczniowie klas pierwszych i drugich wspomagani przez swoich wychowawców. Przygotowali oni spektakl słowno-muzyczny pt. „Muzyka to rzecz osobliwa”.  Młodzi  artyści przybliżyli sylwetkę wielkiego Polaka – Fryderyka Chopina, upamiętniając tym samym dwusetną  rocznicę urodzin kompozytora. Uznali, że muzyka to najlepszy język do poruszania ludzkich serc i wyrażania uczuć. Nie pomylili się… Były chwile wzruszenia, kiedy w auli zabrzmiała muzyka Chopina, a na scenie pojawili się tańczący, recytujący, śpiewający licealiści. Bez wątpienia spektakl dostarczył widzom niezapomnianych wrażeń estetycznych. 

  Read More...

22 kwietnia rodzice uczniów klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spotkaniu z panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Wioletą Perużyńską. Tematem spotkania była profilaktyka przemocy i agresji. Rodzice otrzymali informację na temat przyczyn zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Dowiedzieli się również, gdzie szukać pomocy. Spotkanie było jednym z kolejnych zadań realizowanych w ramach programu "Szkoła bez Przemocy".

  

Page 51 of 60First   Previous   46  47  48  49  50  [51]  52  53  54  55  Next   Last   

 

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Dziennik elektroniczny

Zobacz

 

Galeria

Zobacz

Galeria

Zobacz

 

Biblioteka

Zobacz

Biblioteka

Zobacz