Archiwum

Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnajalnych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

kliknij, aby pobrać dokument

  

 Uczennice klasy 1 a : Weronika Balcerczyk i Magdalena Komorniczak otrzymały wyróżnienie za przygotowanie pracy na konkurs plastyczny pod hasłem „Użyteczne surowce wtórne” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Celem konkursu, którego podsumowanie odbyło się 17.04.2009 roku, było poszerzenie świadomości ekologicznej poprzez zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania i ponownego zagospodarowania surowców wtórnych oraz ożywienie dyskusji na temat właściwego gospodarowania odpadami w najbliższym otoczeniu. Prace przygotowane przez Magdę i Weronikę były w całości wykonane z surowców wtórnych i niewątpliwie rozbudziły wyobraźnię plastyczna dziewczyn. Serdecznie gratulujemy!!!!

  

 W czwartek, 16 kwietnia w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim statuetki PRYMUSÓW odebrało 48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Już po raz ósmy starosta ostrowski uhonorował młodych ludzi, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauce.Jednym z laureatów nagrody jest uczeń naszej szkoły Piotr Iberhan z klasy 2a.

W uroczystym wręczeniu statuetki udział wzięli: Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski, Piotr Walkowski przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Marek Michalczak wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Zygmunt Lubieniecki wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Maria Kędzierska - Jachimek przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Ostrowskiego, Mirosław Rychlik sekretarz powiatu oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Piotr Iberhan jest uczniem klasy drugiej. W obecnym roku szkolnym w pierwszym okresie nauki uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole. Jest inteligentnym, zdolnym i kreatywnym uczniem. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz klasy i szkoły. Jest koleżeński i zawsze chętny do udzielania pomocy słabszym uczniom. Piotr działa w Szkolnym Klubie Europejskim „Euroostrowianie", w ramach, którego realizuje projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ponadto uczestniczy w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych, do których należy m. in. Festiwal Nauki, „Europa bliżej obywatela". Reprezentował szkołę w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Swoje zamiłowanie do sportu, a w szczególności piłki nożnej, rozwija grając w klubie Wtórkowianka. W wolnych chwilach chodzi na basen, siłownię oraz na kurs tańca towarzyskiego.

  

Dnia 7 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał II Powiatowego Konkursu Matematycznego „Matliga”. Organizatorem konkursu był Powiat Ostrowski oraz doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych. W finale wzięło udział 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Uczniowie w ciągu godziny musieli rozwiązać cztery zadnia. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2B: Lidia Kmieciak, Mateusz Kamiński i Paweł Szymczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk wicestarosty ostrowskiego atrakcyjne upominki: szkolny słownik „Matematyka" oraz pendrive, a mistrzowie matematyki pamiątkowe statuetki. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i koncercie w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

  

 Dnia 27.03.2009 roku w Zespole Szkół Technicznych odbył się finał międzyszkolnego konkursu Informatycznego "Cyborg". Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu przygotowali pracę praktyczną na dowolny temat. Etap drugi polegał na rozwiązaniu testu z ogólnej wiedzy informatycznej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIb: Mateusz Kamiński, Paweł Szymczak, Bartosz Świtała. Po zsumowaniu wyniku z testu teoretycznego i oceny pracy praktycznej okazało się, że pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły Mateusz Kamiński. Na czwartym miejscu uplasował się Bartosz Świtała, Paweł Szymczak zajął dalsze miejsce.

  

 "Niepokonane koszykarki LOSO"
17 marca 20009r. koszykarki LOSO wywalczyły doskonałą grą I miejsce w Turnieju Finałowym Województwa Wielkopolskiego w koszykówce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. Pod czujnym okiem trenerów Eugeniusz Lijewskiego oraz Tomasza Główki drużyna dziewcząt uplasowała się na zaszczytnym pierwszym miejscu z dużą przewagą nad rywalizującymi zespołami. Uczennice w składzie: Anna Kolenda, Agnieszka Misiek, Natalia Muszalska, Agata Owsiak, Weronika Balcerczyk, Weronika Galewska, Sandra Nowicka, Martyna Cebulska tworzą zgrany zespół koszykarek. Gratulujemy!!! Życzymy teraz sukcesów ogólnopolskich!!!
 

  

 CERTYFIKAT KREATYWNEJ SZKOŁY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPÓŁDZIELNI OŚWIATOWEJ W OSTROWIE WLKP.

Dnia 14 marca br podczas XIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu nasze liceum otrzymało Certyfikat Kreatywnej Szkoły przyznany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu za wkład w realizację wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Śladami Powstania Wielkopolskiego”. Projekt ten był największym przedsięwzięciem szkolnym tego typu w Polsce w minionym roku. Jego koordynatorem w LOSO była Ewa Mięczkowska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. W ramach działań projektowych młodzież m. in. odbyła wycieczki szukając śladów powstania z 1918 r. w naszym mieście, uczestniczyła w lekcjach muzealnych i konkursach, zorganizowała debatę szkolną na temat patriotyzmu w kontekście historycznym i współczesnym, wykonała makiety zabytków związanych z republiką ostrowską i powstaniem wielkopolskim , przygotowała program artystyczny o tematyce patriotycznej i powstańczej. Praca na projektem trwała od września ubiegłego roku i przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy uczniów o Powstaniu Wielkopolskim, rozbudzenia zainteresowań historią regionu oraz aktywizacji i integracji społeczności uczniowskiej. Jest to niewątpliwie przykład dobrej praktyki szkolnej w zakresie kształtowania wrażliwości patriotycznej młodego pokolenia ostrowian.
 

  

 "LOSO otwarło drzwi"
Dnia 7 marca 2009r. w Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej odbyły się „Drzwi Otwarte” szkoły. Była to doskonała okazja aby obejrzeć pracownie przedmiotowe, zaplecze sportowe czy wziąć udział w licznych warsztatach organizowanych przez nauczycieli tej placówki. Odwiedzający mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy w praktyce, czynnie uczestnicząc w warsztatach, eksperymentując chociażby z ciekłym azotem. Przyszli licealiści mogli liczyć na kilka cennych wskazówek dotyczących sztuki prezentacji, a zainteresowani informatyką mogli poznać tajniki programowania. Jednym z priorytetów działań LOSO jest edukacja globalna i dlatego dla zwiedzających przygotowano film dotyczący globalnych zależności w przemyśle odzieżowym, po którym odbyła się twórcza dyskusja z uwzględnieniem działań społecznych, które można podjąć, by ograniczyć eksploatację państw trzeciego świata.

  

 Dnia 02.03.09r. odbył się półfinał wojewódzki w koszykówkę, dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w Swarzędzu. W zawodach wzięły udział cztery szkoły, które wygrały turnieje rejonowe:
1) LO Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim
2) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu
3) I LO w Lesznie
4) MUKS Poznań


Nasze dziewczyny wygrały wszystkie mecze i zajęły pierwsze miejsce w turnieju, kwalifikując się do Finału wojewódstwa Wielkopolskiego.

Szkołę reprezentowały:
1. Natalia Muszalska
2. Anna Kolenda
3. Agnieszka Misiek
4. Agata Owsiak
5. Weronika Balcerczyk
6. Weronika Galewska
7. Karolina Wróblewska
8. Martyna Cybulska
9. Sandra Nowicka
Opiekun: Eugeniusz Lijewski

  

 Zgodnie z naszym mottem jesteśmy "szkołą twórczego myślenia"
Realizując cele wynikające z przepisów prawa rzetelnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego oraz nauki na dalszym etapie kształcenia. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dobrze wyposażone pracownie, czytelnia z dostępem do Internetu oraz tablicą interaktywną, stołówka, sklepik szkolny, dwie sale gimnastyczne, siłownia, boisko, monitoring to atuty naszej szkoły. Aktywnie współpracujemy również ze środowiskiem lokalnym organizując szereg ciekawych projektów, programów i innych przedsięwzięć:
* współpraca z Domem Dziecka w Ostrzeszowie i Przedszkolem nr 9;
* udział w akcji ENO organizowanej przez ONZ;
* wolontariat w Hospicjum św. Józefa;
* program wymiany międzynarodowej;
* Certyfikat "Szkoły Przedsiębiorczości";
* Nagroda Gospodarcza Ziemii Ostrowskiej;

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE
w sobotę 7 marca 2009r.
w godzinach 10.00 - 12.00
Zapisy do szkoły odbywać się będą od 15.03.2009r. w sekretariacie szkoły
CZEKAMY NA CIEBIE! DOŁĄCZ DO NAS!
 

  

Page 59 of 60First   Previous   51  52  53  54  55  56  57  58  [59]  60  Next   Last   

 

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Dziennik elektroniczny

Zobacz

 

Galeria

Zobacz

Galeria

Zobacz

 

Biblioteka

Zobacz

Biblioteka

Zobacz