Dla nauczycieli


 

 Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020:   

 

 

  1.    Profilaktyka uzależnień w szkołach i pacówkach oświatowych .

  2.   Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  3.  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych.

  4.   Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

   5.  Rozwijanie kreatywności, przedsiebiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne

       i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy

       programowej kształcenia ogólnego.

 

   Zespoły nauczycielskie

  Szkolny zestaw programów nauczania na lata 2017-2020

 Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie roczne 2019/2020  

Sprawozdanie okresowe 2018/2019 (.doc )  

Plan pracy zespołu przedmiotowego 2018/2019 - wzór (.doc )

Plan zajęć dodatkowych 2018/2019 - wzór (.doc )

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego 2018/2019 (.doc )

Plan wynikowy 2018/2019 - 1 strona - wzór (.doc)

 

 


 

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Dziennik elektroniczny

Zobacz

 

Galeria

Zobacz

Galeria

Zobacz

 

Biblioteka

Zobacz

Biblioteka

Zobacz