Dla nauczycieli


 

 Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019:   

  1.    100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  2.    Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  3.    Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  4.    Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

   Zespoły nauczycielskie

  Szkolny zestaw programów nauczania na lata 2017-2020

 Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie roczne 2018/2019 (.doc )   

Sprawozdanie okresowe 2018/2019 (.doc )  

Plan pracy zespołu przedmiotowego 2018/2019 - wzór (.doc )

Plan zajęć dodatkowych 2018/2019 - wzór (.doc )

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego 2018/2019 (.doc )

Plan wynikowy 2018/2019 - 1 strona - wzór (.doc)

 

 


 

Dziennik elektroniczny

Zobacz

 

Galeria

Zobacz

 

Biblioteka

Zobacz