O szkole

Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako

harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.


Albert Einstein


 Swoją działalność Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim
rozpoczęło 1 września 2002 roku.
Od tego czasu sumiennie i skrupulatnie wypełniane jest motto liceum, które brzmi „SZKOŁA TWÓRCZEGO MYŚLENIA”. Hołdując tej myśli przewodniej, dokładamy wszelkich starań, aby młody człowiek, który opuszcza mury szkoły, był harmonijną osobowością, wyposażoną w rzetelną wiedzę i wszechstronne umiejętności.
 Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej jest szkołą stosunkowo młodą, ale ma ugruntowaną pozycję wśród ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu zaledwie kilku lat  LOSO  wypracowało sobie status  nowoczesnej placówki, w której zdobywa się wiedzę, kształtuje charakter, rozwija umiejętności, a przede wszystkim – odkrywa możliwości uczniów – ich predyspozycje i uzdolnienia.
 LOSO wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Zapewnia szeroki wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży.  Podział na małe, wręcz kameralne grupy, pozwala na intensywną naukę języków obcych, a nieprzeciążone liczebnie zespoły klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania oraz użycie zróżnicowanych i skutecznych metod dydaktycznych. Wyjątkowo sprawnie działa w szkole system pomocy uczniom i konsultacje przedmiotowe. Regularna praca z wykorzystaniem przykładowych zadań maturalnych dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego, natomiast stałe możliwości konsultacji z nauczycielami efektywnie wspomagają naukę. Szkoła utrzymuje wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami egzaminów maturalnych (w 2009 roku absolwent LOSO uzyskał 100% punktów z matematyki na poziomie rozszerzonym).

 Podmiotowe traktowanie ucznia to kolejny atut LOSO. Liceum zdołało wypracować przyjazną atmosferę pracy opartą na życzliwości oraz wzajemnym wspieraniu się. LOSO to szkoła twórczego dialogu. W relacjach interpersonalnych obowiązuje zasada: „Jak mogę ci pomóc?”. Indywidualne i grupowe spotkania z pedagogiem rozwijają zdolności komunikowania się, negocjowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a angażowanie się w bogate życie szkoły uczy odpowiedzialności, kształtuje charakter. Szkoła jest także otwarta na twórcze przedsięwzięcia uczniów, wspiera ich inicjatywy.
Każdy, kto wybiera LOSO,  ma okazję uczyć się w nowoczesnej szkole, w której przewodnikami po ścieżkach wiedzy są wysoko wykwalifikowani nauczyciele.
 Tym, co czyni szkołę wyjątkową, są zapewne innowacyjne działania, ciekawe pomysły, które spotykają się z przychylnością młodzieży licealnej a także z uznaniem w środowisku lokalnym. Do tradycji szkoły, a także miasta przeszła cykliczna impreza, jaką jest Festiwal Nauki. Służy on prezentacji osiągnięć uczniów, ale jest też doskonałą płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń pracowników naukowych, wykładowców wyższych uczelni  z młodzieżą gimnazjalną oraz licealną. Absolwenci Liceum prowadzą podczas festiwali warsztaty i prezentacje dla młodszych koleżanek i kolegów.
LOSO to również aktywnie działający Samorząd Uczniowski, którego głównym celem jest koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną.
LOSO znane jest ze swej działalności społecznej i charytatywnej. Od kilku lat SU współpracuje z Domem Dziecka w Ostrzeszowie. Młodzież LOSO aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach  organizowanych przez Hospicjum św. Józefa w Ostrowie Wielkopolskim. Wolontariusze biorą udział w Niedzieli Żonkilowej, zakładaniu „Pól Nadziei” oraz w koncertach charytatywnych. Każdego roku młodzież włącza się w różne akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim, np. „Wielka Orkiestra Świąteczna Świątecznej Pomocy”,  „Góra Grosza”. SU wspomaga także Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Wszystkie działania pokazują wrażliwość młodych ludzi, którzy potrafią otworzyć swoje serca na potrzeby innych.
 Uczniów otwartych na różnorodność kulturową Europy i nowatorskie przedsięwzięcia zaprasza Szkolny Klub Europejski. Klub współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując różne projekty edukacyjne. Jednym z nich jest „Poczytaj mi, przyjacielu”. Licealiści odwiedzają co dwa tygodnie małych przyjaciół z Publicznego Przedszkola nr 9 i prezentują im nowe bajki, baśnie i opowieści. W szkole realizowany jest także projekt „Patrz i zmieniaj”. Ponadto uczniowie włączają się w akcję „Młodzi głosują”. Przeprowadzają w szkole kampanię informacyjną, by zachęcić swoich kolegów do udziału w prawyborach, a przez to wzmocnić ich postawy prospołeczne.
Rokrocznie w szkole  organizowany jest  Europejski Dzień Języków Obcych. Do wspólnej zabawy  zapraszani są uczniowie z ostrowskich gimnazjów.                             
Szkoła współpracuje także z PCK, biorąc udział w corocznej akcji oddawania krwi.
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej posiada Certyfikat „Szkoła Przedsiębiorczości” za działalność w obszarze preorientacji zawodowej i planowania kariery oraz Certyfikat „Kreatywna Szkoła” za promowanie edukacji historycznej i obywatelskiej. Prężnie działające Liceum może poszczycić się zdobyciem Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej za kreowanie przedsiębiorczości w szkole.  Liceum zdobyło również tytuł "Szkoły odkrywców talentów". Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy LOSO są nie tylko certyfikaty i nagrody, ale także liczne sukcesy zawodowe absolwentów liceum.
Uczniowie LOSO zdobywają  laury w wielu konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, np.:
·    Ogólnopolski Niezależny Konkurs Polonistyczny (I miejsce)
·    Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matliga” (II miejsce)
·    XI Mistrzostwa Ratownictwa Sanitarnego PCK Szkół Ponadgimnazjalnych na szczeblu powiatowym ( I miejsce)
·    II Młodzieżowy Przegląd Twórczości Czesława Niemena (I miejsce)
·    Ogólnopolski Konkurs „Wesoła Pięciolinia” (I miejsce)
 Wśród młodzieży LOSO  co roku  są stypendyści Prezesa Rady Ministrów.

 

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Dziennik elektroniczny

Zobacz

 

Galeria

Zobacz

Galeria

Zobacz

 

Biblioteka

Zobacz

Biblioteka

Zobacz